Många företag och organisationer står inför förändringar som kräver ett samlat och strukturerat arbetssätt för att säkra de övergripande och långsiktiga målen. Ni befinner er kanske i en situation med stora förändringar utifrån affärs-, myndighets- eller rationaliseringskrav. Eller behöver ni driva flera parallella utvecklingsinitiativ? Oavsett er utmaning så har vi erfarenhet, kompetens och metodik att stödja er i ert förändringsarbete.

Achange Miljö 1

Vet du vart du ska men inte hur?

Vi hjälper dig att formulera och omvandla dina strategiska utmaningar till genomförbara planer och aktiviteter. Det handlar inte om att identifiera nya saker utan att göra det som behöver göras vid rätt tidpunkt och på ett samordnat och kontrollerat sätt.

Achange bistår dig som kund med expertkompetens och erfarenhet av att genomföra förändrings- och förnyelseprogram.

Vad får du för effekter i din verksamhet?

Vi stödjer dig att nå dina uppsatta mål och vi säkrar att du får en bestående förändring som du kan leda vidare.  Genom ett strukturerat och integrerat angreppsätt där vi ombesörjer förändringsprocessens olika dimensioner säkerställer vi att de övergripande målen realiseras. Vi ger dig verktygen för att både äga, driva och förvalta ditt förändrings- och utvecklingsarbete.

Förändringsstöd – Projekt- och portföljstyrning

Achange kan hjälpa dig utforma och införa en strukturerad styrmodell och metod för att effektivisera verksamhetens projekt- och utvecklingsarbete.

Vi tror att du driver allt mer av ert utvecklingsarbete i projektform kanske utan en tydlig gemensam styrning och uppföljning. Vet du att rätt projekt drivs och drivs de på rätt sätt? Resurser, såväl ekonomiska som personella, är oftast begränsade och projekten är ofta beroende av varandra. Detta ställer krav på samverkan och ett gemensamt arbetssätt.

Achange Business Advisors

Vi kan bistå dig i att etablera eller förnya ditt projektkontor, din styrmodell samt din utvecklings-/förändringsprocess för projekt.

Vad får du för effekter?

Genom att införa en integrerad styrmodell för din utvecklingsverksamhet och etablera en koordinerande funktion för dina projekt blir projekten effektivare, leveranserna säkrare och av bättre kvalitet samtidigt som du minskar dina projektrelaterade kostnader. Du säkerställer också en tydligare spårbarhet mellan affärsstrategier och din portfölj av projekt och att rätt projekt blir prioriterade.

Ledare av verksamhet, program- och projekt – Interim Management

Med Achange Interim Management kan du fylla ett tillfälligt behov av en kvalificerad ledare. Har du en vakans på en strategisk chefsposition och behöver överbrygga tiden till du har utsett ersättare? Eller behöver du en senior, erfaren och kvalificerad ledare som stöd för att driva förnyelse av din verksamhet?

Achange Business Advisors

Hos Achange hittar du mycket erfarna före detta linjechefer, program-/projektledare och företagsledare. Vi kan bistå dig med ledningsresurser på både strategisk, taktisk som operativ nivå. Behöver du en förändringsledare för ditt förändringsarbete eller affärsprojekt hittar du dem hos oss. Vi kan även stödja dig med ledning av ditt projekt- eller programkontor.

Vi har erfarenhet från såväl den privata företagssektorn, offentlig sektor som inom landstingsverksamhet. Alla våra ledare har en även bakgrund från att ha hanterat stora och många gånger komplexa förändringar.

Achanges konsulter är alla “Senior Advisors” med lång livserfarenhet och erfarenhet av ledarskap från olika branscher. Samtliga har spetskompetens och genomgår ständig vidareutveckling inom koncept, metoder och verktyg.

Att göra skillnad från dag 1! Vi gör ett noggrant urval av rätt kompetens till rätt uppdrag. Genom rätt matchning och givet vår breda och långa erfarenhet kan vi garantera produktivitet från första dagen. Ni har därmed en garanti för att verksamheten kan utvecklas till dess ni väljer vem ni bemannar positionen med eller när förändringsuppdraget nått sitt mål.

Kontakta oss

Vi är inte på plats just nu med skicka ett meddelande så återkommer vi snarast.