Behöver du öka affärsvärdet i dina IT-investeringar?

Achange Affärsdriven Digitalisering inbegriper områden som IT-styrning, strategi, organisation, uppföljning och innovationskraft.

Tycker du att ni idag har ett glapp mellan affärens behov och det IT-stöd du behöver? Upplever du att du är inlåst i gamla lösningar och vet inte hur du skall möta de nya digitala marknadskraven? Har du leverantörssamarbeten som inte ger den avsedda effekten?

Achange

Vi kan hjälpa dig att analysera ditt utvecklingsbehov, ta fram en handlingsplan och bistå dig i genomförandet av din förändringsresa.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet från att leda framgångsrika IT-verksamheter. De vet hur man ökar affärsvärdet på din IT-verksamhet och hur du skapar en god förening av affär, verksamhet och IT.

Vad får du för effekter?

Achange kan stödja dig att öka din affärsnytta av dina IT-investeringar på kort och lång sikt. Vårt stöd leder oftast till påtagliga resultat i form av exempelvis minskade kostnader och att organisationen arbetar mer strukturerat och effektivt.

Genom ett metodiskt angreppssätt skapar vi tillsammans med dig  en god samverkan och innovationskraft mellan affär, IT och dina externa partners. Detta leder i sin tur till att du blir bättre rustad att möta dina utmaningar och din omvärld.

Kontakta oss

Vi är inte på plats just nu med skicka ett meddelande så återkommer vi snarast.