Kategori Nyheter
Omvärldsförändringar sker allt snabbare. Konkurrenter med nya affärsmodeller uppkommer och kunderna ställer högre krav på förnyelse. Företag och organisationer har inte tid eller råd att driva fel projekt. Hur säkerställer vi då att projektportföljen alltid är rätt prioriterad?

Många företag och organisationer jobbar idag agilt i sina projekt. Metoder som scrum, lean och RUP får ett allt större fäste. Ledtiderna för många traditionella vattenfallsprojekt har blivit för långa. Fördelarna med agila metoder är många såväl som utmaningarna i form av förändrade krav på organisation och styrning.

Färre är det som pratar om agil styrning av sina projektportföljer. Vilka krav ställer en föränderlig värld där nya krav från kunder och nya tjänster och produkter från konkurrenter hela tiden presenteras?

Att styra varje enskilt projekt agilt är väl beprövat och best practice finns men att styra en hel portfölj av kanske flera 10-tals projekt kräver fortsatt starka strukturer och styrmodeller. Hur säkerställer vi en tydlig spårbarhet mot affärsplaner? Hur styr och prioriterar vi utifrån tänkta effekter som projekten skall möjliggöra? Hur gör vi omprioriteringar när förändringar sker i vår omvärld?

Vi på Achange ser ett stort behov av förnyelse av styrmodeller och strukturer för att möta upp mot framtidens krav. Tre av många viktiga faktorer vi ser är:

Affärsplaner måste vara väl kommunicerade och förankrade i organisationen. Hur skall medarbetare annars prioritera rätt och säkerställa en spårbarhet?

Projektportföljen är en koncern medan projektet är en avdelning. Ett enskilt projekt kan styras som en avdelning/affärsenhet med korta snabba beslutsvägar, medan en stor portfölj, likväl som en koncern, även fortsättningsvis kräver en tydlig struktur och styrmodell (governance)

Ett projekt-/programkontor är ledningens högra hand. Att placera ett projekt-/programkontor utan direkt dialog med ledningen hämmar förmågan att agera agilt och följsamt mot förändringar i affären. Risken är överhängande att det blir mer stöd och uppföljning än styrning och ledning av portföljen, mer reaktivt än proaktivt.

Vad är dina erfarenheter? Hur fungerar det i din organisation? Vilka utmaningar ser du?

Senaste inläggen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Kontakta oss

Vi är inte på plats just nu med skicka ett meddelande så återkommer vi snarast.