Kategori Aktuellt, Nyheter

Är du redo för den digitala transformationsvågen?

Digitaliseringen – En omvälvande samhällsförändring

Digitalisering - En inspirationsworkshop

Förändringstakten ökar, en högre grad av digitalisering möjliggörs och förutsätts för att bli framtidens vinnare. Kravet på en digital agenda för att möta framtida behov och konkurrens ökar.

Som säkert de flesta av oss märker av är vi inne i en mycket omvälvande global samhällsförändring som av många kallas för Digitaliseringens tid, mycket har förändrats de senaste åren och förändringstakten verkar bara öka. Många undrar vad är det som händer, vart är vi på väg och hur ska man förhålla sig till det? Under denna eftermiddag stannar vi upp lite och ser på en del av det som pågår, titta in i framtiden, hur ser det ut om 20 år, samt ger möjlighet att i mindre grupper diskutera hur man i sin verksamhet kan dra nytta av detta samt hur ska man göra då?

Välkommen till
en mötesplats i digitaliseringens och förändringens tecken!

Onsdagen den 24 februari kl 15 öppnar vi upp en mötesplats där du kan möta kollegor från olika verksamheter, debattera, få inspiration och verktyg från våra experter för att rusta dig i den digitala förändringsvågen som drar fram.

Under eftermiddagen kommer vi att inspirera och reflektera över digitaliseringens drivkrafter och möjligheter. Vi kommer även att ge utrymme för att tillsammans med våra förändringsexperter betrakta denna förändringsvåg och se hur man med olika metoder och verktyg kan skapa en verksamhet som står sig bättre rustad för att möta de krav på verksamhetsförändring som följer på detta.

Under denna eftermiddag kan du höra:

  • Ove Salin inspirera och ge sin betraktelse av drivkrafter, trender och framgångsfaktorer i Digitaliseringens tecken
  • Forskaren Mattias Axelsson beskriva hur du möjliggör ett innovativt förändringsklimat

Delta i workshop, diskutera och få tips på hur du givet digitaliseringskraven kan:

  • Driva omfattande verksamhetsförändring i praktiken – Marie Westergren Eklund
  • Använda arkitektur som förändringsinstrument – Eva Kammerfors
  • Få teamet att underlätta din förändring och hur förändringen kan stärka teamet – Ulrika Schelwander

Våra inspiratörer och experter som du möter denna eftermiddag är:

  • Mattias Axelsson som är ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar med innovationsstrategier och har gett ut boken ”Växla upp innovationskraften”, en populärvetenskaplig bok där han berättar om de slutsatser han dragit av sin forskning.
  • Ove Salin är en erfaren inspiratör, chef och ledare med fokus på förändringsledning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Han har under senare tid arbetat med frågeställningar runt Digitaliseringen och vad den innebär i form av möjligheter och utmaningar för olika verksamheter.
  • Eva Kammerfors är senior rådgivare och coach inom arkitekturledning och styrning. Hon har etablerat och implementerat flertalet arkitekturfunktioner med tillhörande tjänsteportfölj och arbetsprocesser och har lång erfarenhet av arbete med integrerad affärs- verksamhets- och IT-utveckling inom privat och offentlig sektor.
  • Marie Westergren Eklund har lång erfarenhet av att utveckla och effektivisera verksamheter, från strategi till praktiskt genomförande med förändringsledning och digitalisering som genomgående teman. Exempel på företag där Marie har verkat som chef eller konsult är SL, PostNord, Ericsson, SEB m.fl.
  • Ulrika Schelwander är facilitator och processledare specialiserad på att utveckla samarbeten i grupper för att nå målen med utveckling och förändring. Hon har 25 års erfarenhet som framgångsrik konsult inom förändringsledning, projektledning och coaching inom såväl offentlig som privat sektor. Erfarenheter som också finns samlade i kommande boken ”Ledaren, individen, gruppen – så skapar du effektiva team”.

Pris, adress, hålltider, anmälan

Denna eftermiddag är helt kostnadsfri, men vid avbokning senare än 3 dagar före tas en avbokningskostnad på 500 kr ut.

Välkommen till vårt kontor på Klarabergsgatan 29, 1 tr från kl 15 för lite inledande fika. Kl 15:30 går startskottet för vårt program. Vi avrundar ca kl 18 med mingel och enklare dryck och förtäring.

Varmt välkommen till oss på Achange!

Mötesplats för framtidens förändringsfrågor och verksamhetsutveckling.

Anmälan

Anmälan Inspirationsworkshop 11 maj

Achange Business Advisors: Vår kärnkompetens är att leda och stödja verksamheter att gå från att uppfatta ett förändringsbehov till att få förändringen att nå sin fulla effekt. Hos Achange hittar du seniora experter på att skapa affärsdriven digital förnyelse och leda förändring. Vi kombinerar egen erfarenhet med våra samarbetspartners och beprövade metoder. Hos oss finns all den erfarenhet och kompetens som du behöver för att säkerställa en framgångsrik affärs- och verksamhetsutveckling

Kontakta oss

Vi är inte på plats just nu med skicka ett meddelande så återkommer vi snarast.