0

Tema: Styrgrupper

När: Onsdag 2014-11-12

0

Tema: Uppstartsmöte med fokus att lära känna varandra

Fredag 2014-09-19

0

Tema: Kompetensutveckling

Fredag 2014-09-12

0

Tema: Uppbyggnad av projektkontor på två olika företag – likheter och olikheter

Fredag 2014-05-23

0

Tema: Nyttorealisering och effekthemtagning

Tisdag 2014-04-01

0

Tema: Uppstartsmöte med fokus på att lära känna varandra

Tisdag 2014-02-11