Inspirationsworkshop i digitaliseringens tecken

Är du redo för den digitala transformationsvågen? Digitaliseringen – En omvälvande samhällsförändring Förändringstakten ökar, en högre grad av digitalisering möjliggörs och förutsätts för [...]

0

Att leda framgångsrik förändring

Att leda verksamhet innebär att leda förändring. Verksamheter genomsyras idag av återkommande förändringsprocesser såväl strategiska som de mer vardagliga. Samtidigt omsvärmas vi bl a av metoder [...]

0

Achange förbereder införande av projektmodell

Achange stödjer vidareutveckling och införande av projektmodell för Folkuniversitetets nationella IT-projekt.

0

Achange stödjer införande av förändringsprocess

Achange stödjer vidareutveckling och införande av företagsgemensam förändringsprocess för projekt på Preem.

0

Digitalisering, en omvälvande samhällsförändring

Vi är inne i en period som av många kallas för digitaliseringens tid, den samtidshistoriska period som vi för närvarande genomlever och som alla berörs av. Man kan också kalla den för den andra [...]

0

Framgångsvägar för Innovation i IT-Outsourcing

Vad krävs för att skapa förutsättningar för innovation i IT-outsourcing? Företag och myndigheter efterfrågar allt mer IT-outsourcing som både minskar kostnader och ger innovation. Det skapar ett [...]

0

Nuvarande incitamentsstrukturer gör IT-outsourcing ineffektiv

Vår erfarenhet och många studier visar på att en IT-outsourcing sällan ger den effekt man önskar. Visst kan man uppnå både en viss besparing och flexibilitet men man hamnar alltför ofta i en [...]

0

Portföljstyrning i en agil (föränderlig) värld

Omvärldsförändringar sker allt snabbare. Konkurrenter med nya affärsmodeller uppkommer och kunderna ställer högre krav på förnyelse. Företag och organisationer har inte tid eller råd att driva [...]

0

Vad ligger bakom ÅF:s framgångsrika förnyelse och transformation?

Vad ligger bakom ÅF:s framgångsrika förnyelse och transformation? I kommande frukostseminarie har vi bjudit in ÅF:s verkställande direktör och koncernchef Jonas Wiström för att dela med sig av [...]

0

Mattias Axelson släpper en bok

Vår samarbetspartner Mattias Axelson släpper en bok, ”Växla upp  innovationskraften” Se honom live på Sourcingdagarna. Podcast om boken på http://www.ifl.se/vaxla-upp-innovationskraften/

page 1 of 3