0

Digitaliseringen berör alla! Har du förändringsförmåga och innovationskraft för att möta den?

Jordbrukssamhälle, industrisamhälle, informationssamhälle. Vi står nu inför nästa skifte… Är du redo? Digitaliseringen – en omvälvande samhällsförändring Förändringstakten i samhället ökar [...]

0

Tema: Styrgrupper

När: Onsdag 2014-11-12

0

Tema: Uppstartsmöte med fokus att lära känna varandra

Fredag 2014-09-19

0

Tema: Kompetensutveckling

Fredag 2014-09-12

0

Tema: Uppbyggnad av projektkontor på två olika företag – likheter och olikheter

Fredag 2014-05-23

0

Tema: Nyttorealisering och effekthemtagning

Tisdag 2014-04-01

0

Tema: Uppstartsmöte med fokus på att lära känna varandra

Tisdag 2014-02-11