0

Feedback och uppmuntran som verktyg i förändringsarbetet

Ett av våra viktigaste verktyg i ett förändringsarbete är vår närvaro, vårt samtal och vår dialog med ledare och medarbetare. Hur många ledare reserverar tid i sina agendor för ett närvarande och [...]

0

Digitaliseringen berör alla! Har du förändringsförmåga och innovationskraft för att möta den?

Jordbrukssamhälle, industrisamhälle, informationssamhälle. Vi står nu inför nästa skifte… Är du redo? Digitaliseringen – en omvälvande samhällsförändring Förändringstakten i samhället ökar [...]