0

Digitalisering, en omvälvande samhällsförändring

Vi är inne i en period som av många kallas för digitaliseringens tid, den samtidshistoriska period som vi för närvarande genomlever och som alla berörs av. Man kan också kalla den för den andra [...]

0

Framgångsvägar för Innovation i IT-Outsourcing

Vad krävs för att skapa förutsättningar för innovation i IT-outsourcing? Företag och myndigheter efterfrågar allt mer IT-outsourcing som både minskar kostnader och ger innovation. Det skapar ett [...]

0

Nuvarande incitamentsstrukturer gör IT-outsourcing ineffektiv

Vår erfarenhet och många studier visar på att en IT-outsourcing sällan ger den effekt man önskar. Visst kan man uppnå både en viss besparing och flexibilitet men man hamnar alltför ofta i en [...]