0

Feedback och uppmuntran som verktyg i förändringsarbetet

Ett av våra viktigaste verktyg i ett förändringsarbete är vår närvaro, vårt samtal och vår dialog med ledare och medarbetare. Hur många ledare reserverar tid i sina agendor för ett närvarande och [...]