0

Digitaliseringen berör alla! Har du förändringsförmåga och innovationskraft för att möta den?

Jordbrukssamhälle, industrisamhälle, informationssamhälle. Vi står nu inför nästa skifte… Är du redo? Digitaliseringen – en omvälvande samhällsförändring Förändringstakten i samhället ökar [...]