0

Digitalisering, en omvälvande samhällsförändring

Vi är inne i en period som av många kallas för digitaliseringens tid, den samtidshistoriska period som vi för närvarande genomlever och som alla berörs av. Man kan också kalla den för den andra [...]