0

Nuvarande incitamentsstrukturer gör IT-outsourcing ineffektiv

Vår erfarenhet och många studier visar på att en IT-outsourcing sällan ger den effekt man önskar. Visst kan man uppnå både en viss besparing och flexibilitet men man hamnar alltför ofta i en [...]

0

Achange hjälper Bilprovningen med migrering

Achange har fått uppdraget att projektleda Bilprovningens migrering ut ur den övergångslösning som Bilprovningen, Opus och Besikta använder sig av efter avregleringen av besiktningsmarknaden

0

Stöd till VD i företagets vägval

När VD för medelstort bolag i förpackningsbranschen behövde stöd i sitt vägval gällande framtiden för sitt företag vände han sig med självklarhet till Achange. Efter genomförd bransch- och [...]

0

Tema: Styrgrupper

När: Onsdag 2014-11-12

0

Projektledning – Programstyrning av stort förändringsprogram med stöd av portfölj- och projektstyrningsverktyg

Förändringsledare för framtagande av uppföljning och styrning av koncernövergripande förändringsprogram samt därtill verktygsstöd. I uppdraget ingick att skapa och införa processer för både IT [...]

0

Interimt Projektkontor på Preem

Utmaningen: När Preem behövde en resurs till ett projektkontor med ett 20 tal projekt i portföljen och som blivit av med en resurs, så ville de stärka upp med ett senior resurs som kunde fungera [...]

0

Interim resurs till Preem projektkontor

►Interimsuppdrag Projektkontor ►Inom Preem finns ett sedan några år tillbaka etablerat Projektkontor som hanterar Masterplanen för samtliga IT-relaterade projekt inom Preem och säkerställer både [...]

0

Ny styrmodell för verksamhetsutveckling

Achange genomförde under 2013-2014 en översyn av styrning och hanteringen av projektportföljen på Preem. Efter genomförd förstudie utformades beslutsunderlag och införandeplan för ny styrmodell [...]