0

Portföljstyrning i en agil (föränderlig) värld

Omvärldsförändringar sker allt snabbare. Konkurrenter med nya affärsmodeller uppkommer och kunderna ställer högre krav på förnyelse. Företag och organisationer har inte tid eller råd att driva [...]

0

Tema: Uppstartsmöte med fokus att lära känna varandra

Fredag 2014-09-19

0

Tema: Kompetensutveckling

Fredag 2014-09-12